Süt Ürünleri

• • •

Akdeniz Mutfağı, oldukça geniş bir alanı kapsayan beslenme alışkanlıkları bütünüdür. Bu geniş alanda yeralan ülkeler İtalya, Yunanistan, Ege Adaları, İspanya, Güney Fransa, Türkiye (Akdeniz, Ege ve hatta Marmara bölgesini de kapsar) ve Tunus, Cezayir gibi kuzey Afrika ülkeleri olup; bu mutfağın özellikleri iklim, coğrafi koşullar ve bu bölgelerdeki halkların kültürel özellikleri sonucu ortaya çıkmıştır. 

• • •